ใบประกอบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว บริษัทสไมล์ไทย อีโคทัวร์จำกัด สาขาเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โทร 053-7917900

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก โทรสอบถามเพิ่มเติม 053-7917900

สมาชิกที่เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ และเข้าสู่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย สามารถติดต่อรถเช่าเข้าท่องเที่ยวในจีนได้ที่สำนักงานสาขาเชียงของ โทร 053-790700

ปัจจุบัน บริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เปิดบริการธุรกิจรถเช่าเพื่อเดินทางเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ติดต่อสาขาเชียงของโทร 053-791700

ติดต่อไกด์ภาษาไทยและไกด์ภาษาจีน โทร 089-0404783

สำนักงาน บริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์จำกัด สาขาเชียงของ จังหวัดเชียงราย โทร 053-791700