CM9FD บริษัททัวร์เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 8900 เริ่มจากสนามบินดอนเมือง เที่ยวดอยฟ้าห่มปก ดอยอ่างขางบ้านขอบด้ง โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วันที่หนึ่ง กทม. เชียงใหม่ ฝาง ดอยผ้าห่มปก บ่อน้ำร้อน ดอยอ่างขาง
04.30 คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ทีมงานให้การต้อนรับ
06.30 มุ่งหน้า เหินฟ้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3441
07.45 ถึงสนามบินเชียงใหม่ คณะทัวร์ทุกท่าน รับประทานอาหารมื้อ(เช้าที่1) ระหว่างทาง แล้วเดินทางต่อ ไปยังอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก และเตรียมตัวต่อรถชมรมขึ้นสู่ ดอยฟ้าห่มปก ที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทอดยาวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว มีระดับความสูงตั้งแต่ 400-2,285 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาที่สำคัญคือ ดอยปู่หมื่น ดอยแหลม และดอยฟ้าห่มปก ซึ่งมีความสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยโดยการขึ้น ใช้รถบิ๊กอัพ รถกระบะ เท่านั้น เส้นทางเป็นทางลูกรังเมื่อเดินทางถึงให้ทุกท่าน ได้ชมบรรยากาศหนาว กับทะเลหมอก อีกหนึ่งจุด และสัมผัสธรรมชาติที่มีแต่สีเขียวขจีไปทั่วทั้งดอย และเดินทางมาเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน ระหว่างทางลงจากดอยฟ้าห่มปก และรับประทานอาหารมื้อกลางวัน(มื้อที่ 2) หลังอาหารมุ่งหน้าเดินทางต่อไปยังดอยอ่างขาง ถึงดอยอ่างขาง เช็คอินเข้าพักที่ดอยอ่างขาง บริการอาหารเย็นบนดอยอ่างขาง (มื้อที่3) (เนื่องจากเวลาล่าช้า อาจทำให้ถึงดอยอ่างมืดค่ะ)

วันที่สอง ดอยอ่างขาง สวน 80 สวนบอนไซ สวนท้อ ดอยสุเทพ ตลาดวโรรส เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กทม.
05.00 น. เดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่บ้านขอบด้ง พร้อมบริการอาหารเช้า(มื้อที่ 4) ชม จุดชมวิวกิ่วลม เที่ยว ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงามเที่ยวชม สวน 80 สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนท้อ ซึ่งในแต่ละจุดนั้นมีความสวยงามไม่แพ้กัน พร้อมเลือก ซื้อสินค้าพื้นเมือง จากชาวบ้านท้องถิ่น ได้ของคุณภาพท้องถิ่น โดยเพาะหน้าโครงการหลวงเกษตรจะมีแม้ว ม้ง กะเหรี่ยง นำสินค้าชนเผ่ามาจำหน่าย แวะไร่ ส้ม ชิมส้มพันธุ์ดีจากไร่ ซื้อแพ็คเป็นของฝากสดๆจากไร่
12.00 น. ลงจาก ดอยอ่างขาง รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 5) เดินทางต่อเข้าสู่เชียงใหม่จุดมุ่งหมายพระธาตุดอยสุเทพ ศิลปะล้านนา ของชาวเชียงใหม่ 18.00 และออกเดินทางไปที่ ตลาดวโรรส ซื้อของฝาก และเดินทางต่อเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี (สวนสัตว์กลางคืน) ชมสัตว์ต่างๆ รับประทานอาหาร (มื้อที่ 5) ดำเนินการภายใต้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
21.00 หลังจากนั้นออกเดินทางกลับสู่สนามบินเชียงใหม่ เช็คอินที่สนามบิน
22.40 ออกเดินทางมุ่งหน้า จากเชียงใหม่ เหินฟ้าสู่ กทม. โดยสายการบิน FD3428
23.55 คณะทัวร์เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ กับความประทับใจจากสไมล์ไทยทัวร์

อัตรานี้รวม
รถตู้ ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า ที่พัก 1 คืน ที่ดอยอ่างขาง
ค่า อาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ
ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท(ตามกรมธรรม์)
โทร สำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523,086-3458363 , 089-5232908 , 089-5233165 , 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 02-4290554 เบอร์โทร 24 ชั่วโมง 089-0404783
รายละเอียดการจองทัวร์โอนเงินเข้าบัญชี
โอนเงินมัดจำท่านละ 70 %
โดยมีรายละเอียดบัญชีดังนี้
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี701-0-00166-9บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี394-1-11354-5บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกรุงศรี นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา นครชัยศรี เลขที่บัญชี 287-1-19671-8
-ธนาคารไทยพาณิชย์ นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เลขที่บัญชี 403-883534-2


เมื่อโอนเงินจองแล้วให้Copyใบโอนเงินแล้วส่งแฟ็กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่02-8139227 ,024290554 หรือ อีเมล sm789@hotmail.com
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในใบแฟ๊กซ์
1.แจ้งชื่อนามสกุล อายุ
2.ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดโปรดระบุ
3.ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้.

เเผนที่บริษัทสาขาพัทยา

เเผนที่บริบัทสาขาสามพราน