CM8Aทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ปายcoffice in love 2 วัน 1 คืน 3900 เริ่มจากสนามบินเชียงใหม่ ทัวร์ห้วยน้ำดัง ทัวร์ม่อนแจ่ม เที่ยวปายราคาถูก

วันที่หนึ่ง สนามบินเชียงใหม่ ปาย coffice in love สะพานประวัติศาสตร์ หมู่บ้านสันติชล วัดน้ำฮู น้ำพุร้อนท่าปาย น้ำตกหมอแปง ถนนคนเดินปาย
เช้า ทีมงานให้การต้อนรับ คณะทัวร์ทุกท่านที่สนามบินเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่ อ.ปาย ปายเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขา สูงตระหง่านเป็นรอยต่อชายแดนไทย-พม่า ฤดูหนาวอากาศเย็นจัด เมืองเล็กๆแห่งนี้มักปกคลุมด้วยสายหมอกแวะถ่ายรูปคู่กับสะพานประวัติศาสตร์ และถ่ายรูปที่ coffice in love สนุกกับการถ่ายรูปกับธรรมชาติที่สวยงาม กับบรรยากาศชุ่มฉ่ำเมืองปาย ถึงหมู่บ้านสันติชล เป็นหมู่บ้านจีนยูนนาน รับประทานอาหารยูนนานมื้อกลางวัน(มื้อที่1) จากนั้นเดินเล่นรอบบริเวณหมู่บ้านมีชิงช้าให้เล่นสนุกสุดมัน
และออกเดินทางไปยัง น้ำตกหมอแปง เป็นน้ำตกขนาดกลาง เล่นน้ำได้ ช่วงฤดูแล้งน้ำน้อย มีชาวเขา เผ่ามูซอแดง อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง บริเวณรอบๆ น้ำตก มีป่ายางร่มรื่น เป็นธรรมชาติ และมุ่งหน้าไปนมัสการ วัดน้ำฮู ซึ่ง เป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์พระสุพรรณกัลยาและสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือพระเศียรกลวง พระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึม
15.30 น. เที่ยวสนุกต่อที่น้ำพุร้อนท่าปายแช่ธารน้ำร้อนที่เป็นประโยชน์ต่อผิวหนัง เข้าเช็คอินเข้าที่พักในปาย รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 2)และเที่ยวถนนคนเดินปาย ซื้อของฝาก ส่วนมากจะเป็นงาน แฮนด์เมค และสินค้าพื้นเมือง 22.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ห้วยน้ำดัง ม่อนแจ่ม ฟาร์มกล้วยไม้ ฟาร์มผีเสื้อ บ่อสร้าง ตลาดวโรรส กทม.
05.00 น. ออกเดินทางไปชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น สุดสวยอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง กับบรรยากาศหนาวๆ เย็นๆ ถ่ายรูปวิวสวยๆกับดอกไม้เมืองหนาว (รับประทานอาหารมื้อเช้า(มื้อที่3) หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับเชียงใหม่ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ฟาร์มกล้วยไม้ และผีเสื้อ เที่ยวชมกล้วยไม้และผีเสื้อสายพันธุ์ต่างๆ เที่ยวม่อนแจ่ม ชมทัศนียภาพที่สวยงามของดอยม่อนแจ่ม ให้ทุกได้ถ่ายภาพเก็บสวยๆอย่างจุใจ เดินทางไปเที่ยวศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง ทำด้วยผ้าแพร ผ้าฝ้าย และกระดาษสา ชมขั้นตอนการผลิต ร้านค้าของที่ระลึกจากนั้นเดินทางแวะซื้อของฝากที่เชียงใหม่ และเดินทางเที่ยวชม ตลาดวโรรส ซื้อของฝาก จุใจ หลังจากนั้นออกเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ไปยังสนามบินเชียงใหม่ ส่งคณะทัวร์ทุกท่านกลับสู่ กทม.โดยสวัสดิภาพ กับความประทับใจจาก สไมล์ไทยทัวร์

อัตรานี้รวม
รถตู้ ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า ที่พัก 1 คืน ที่ปาย
ค่า อาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท(ตามกรมธรรม์)
โทร สำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523,086-3458363 , 089-5232908 , 089-5233165 , 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 02-4290554 เบอร์โทร 24 ชั่วโมง 089-0404783


รายละเอียดการจองทัวร์โอนเงินเข้าบัญชี
โอนเงินมัดจำท่านละ 70 %
โดยมีรายละเอียดบัญชีดังนี้
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี701-0-00166-9บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี394-1-11354-5บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกรุงศรี นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา นครชัยศรี เลขที่บัญชี 287-1-19671-8
-ธนาคารไทยพาณิชย์ นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เลขที่บัญชี 403-883534-2
เมื่อโอนเงินจองแล้วให้Copyใบโอนเงินแล้วส่งแฟ็กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่02-8139227 ,024290554 หรือ อีเมล sm789@hotmail.com


รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในใบแฟ๊กซ์
1.แจ้งชื่อนามสกุล อายุ
2.ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดโปรดระบุ
3.ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้.

เเผนที่บริษัทสาขาพัทยา

เเผนที่บริบัทสาขาสามพราน