CM6PG ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 9900 เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ ท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก เที่ยวภาคเหนือ

วันที่หนึ่ง กทม. เชียงใหม่ ดอยสุเทพ ตำหนักภูพิงค์ ดอยปุย สวนสัตว์เชียงใหม่ ตะลุยหิมะบ้านหลินปิง Aquarium ชมการแสดงแบบล้านนา ทานอาหารแบบล้านนา คุ้มขันโตก เชียงใหม่บาซ่า
06.30 คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทีมงานให้การต้อนรับ
08.05 มุ่งหน้า เหินฟ้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 215
09.20 คณะทัวร์เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ และออกเดินทางไปยัง และเที่ยวชม บรรยากาศช่วงเช้าที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ออกเดินทางสู่ ออกเดินทางนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอด ดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา และเดินทางต่อไปยัง ดอยปุย ดอยที่ท้าลมหนาว และปกคุมไปด้วยหมอกที่สวยงาม ออกเดินทางไปยังพระตำหนักภูพิงค์ “พิงคัมพร” กับ “ภูพิงคราชนิเวศน์” พระตำหนักแห่งนี้ ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงาน และเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ เดินทางชมฟาร์มมกล้วยไม้และผีเสื้อ ที่สวยที่สุด ที่อำเภอ แม่ริม รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) แวะเที่ยวชมศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง สันกำแพง และซื้อของฝาก OTOP
13.00 ออกเดินทางเที่ยวชม สวนสัตว์เชียงใหม่ ตลุยหิมะบ้านหลินปิง Aquarium ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้ทั้งความรู้ และ ความสนุกสนาน กับโลกใต้น้ำและ บนบก และได้ชมสัตว์ต่างๆมากมาย เย็นเข้าที่ที่พักตัวเมืองเชียงใหม่ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)ชมการแสดงพื้นเมืองล้านนา ที่คุ้มขันโตก และเที่ยวชมถนนคนเดินเชียงใหม่ไนท์บาซ่า

วันที่สอง เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง บ้านขอบด้ง ถ้ำเชียงดาว สวนส้มฝาง กทม.
04.00 ออกเดินทางไปดอยอ่างขาง บ้านขอบด้ง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ตั้งอยู่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะ 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร รับประทานอาหารมื้อเช้า(มื้อที่ 3) ออกเดินทางไปดอยอ่างขาง คำว่า "อ่างขาง" ภาษาเหนือหมายถึง อ่างรูปสี่เหลี่ยมตามลักษณะของดอยอ่างขาง ซึ่งเป็นดอยที่มีรูปร่างของหุบเขา ยาวล้อม รอบประมาณ 5 กิโลเมตร กว้าง 3 กิโลเมตร ตรงกลางของอ่างขางเดิมเป็นภูเขาสูง เช่นเดียวกับบริเวณโดยรอบ แต่เนื่องจากเป็นภูเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อย ๆ ละลายเป็นโพรงแล้วยุบตัวลงกลายเป็นแอ่ง เข้าชมความงดงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ไม้เมืองหนาว ไร่ชา ความสวยงามของธรรมชาติ แวะถ้ำเชียงดาว เป็นถ้ำที่น่าสนใจถ้ำหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขต อำเภอเชียงดาว ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายใน แต่ละถ้ำ มีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย แวะซื้อส้มของฝากจากอำเภอฝาง แนะนำซื้อส้มแบบ แบบเป็นกิโล และ ซื้อกล่องใส่แพ็คเอง จะสดกว่าเป็นของฝากยอดนิยม
17.00 หลังจากนั้นออกเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ไปยังสนามบินเชียงใหม่
19.00 ออกเดินทางมุ่งหน้า จากเชียงใหม่ เหินฟ้าสู่ กทม. เที่ยวบินที่ PG 220
20.20 คณะทัวร์เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ กับความประทับใจจาก สไมล์ไทยทัวร์

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ
รถตู้ ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า ที่พัก 1 คืน ที่เชียงใหม่
ค่า อาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท(ตามกรมธรรม์)
โทร สำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523,086-3458363 , 089-5232908 , 089-5233165 , 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 02-4290554 เบอร์โทร 24 ชั่วโมง 089-0404783


รายละเอียดการจองทัวร์โอนเงินเข้าบัญชี
โอนเงินมัดจำท่านละ 70 %
โดยมีรายละเอียดบัญชีดังนี้
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี701-0-00166-9บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี394-1-11354-5บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกรุงศรี นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา นครชัยศรี เลขที่บัญชี 287-1-19671-8
-ธนาคารไทยพาณิชย์ นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เลขที่บัญชี 403-883534-2
เมื่อโอนเงินจองแล้วให้Copyใบโอนเงินแล้วส่งแฟ็กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่02-8139227 ,024290554 หรือ อีเมล sm789@hotmail.com


รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในใบแฟ๊กซ์
1.แจ้งชื่อนามสกุล อายุ
2.ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดโปรดระบุ
3.ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้.

เเผนที่บริษัทสาขาพัทยา

เเผนที่บริบัทสาขาสามพราน